ТАКМИЧЕЊE ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ

Мисија Tакмичења за најбољу технолошку иновацију НТИ2019 јесте промовисање предузетничке иновативне климе у Србији и помоћ потенцијалним и постојећим високо-технолошким предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и проналаске преточе у тржишно валоризоване иновације.

Учешће на Такмичењу, осим награда, свим такмичарима обезбеђује:

 • бесплатну стручну помоћ у виду едукације кроз тренинге и консалтинг
 • бесплатну медијску подршку
 • континуално праћење и помоћ у годинама које следе након завршеног учешћа на Такмичењу.

Уколико иновацију креирају истраживачи регистровани код ресорног министарства науке, у случају да желе да им се тај резултат посебно бодује код министарства, то ће бити рађено за највише 5 истраживача у тиму, док број других сарадника може бити неограничен. Уколико има више истраживача од 5, онда ће им се појединачни резултат код министарства вредновати као удео броја у односу на 5.

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Факултетом техничких наука из Новог Сада, Технолошко-металуршким факултетом из Београда, Привредном комором Србије, и Радио телевизијом Србије и Војводине (у даљем тексту: Организатори).
Такмичење се одржава на територији Републике Србије и на територији Републике Српске, у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Ове године тимови се могу пријављивати у оквиру категорије ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА.

ТИМОВИ
Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) појединца, који могу бити физичка или правна лица (кроз своје представнике). Чланови тима именују свог представника, која је истовремено овлашћен за комуникацију са Организационим тимом Такмичења.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:

 • СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
  • свих струка који су дошли до иновативне идеје.
  • чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) и минимум један одрасли члан (ментор – члан породице, професори из средње школе и сл.)
 • СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ
  • свих стука који су дошли до иновативне идеје.
  • чланови могу да буду три студента (са истог или различитих факултета) Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.

Тим има могућност да повећава број чланова тако што ће на самом почетку пријавити и резервне чланове.

Све накандне промене у тиму биће посебно разматране и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, то ће и бити омогућено тиму. Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организатор неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу. Организатор неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с такмичења.

 

ПРИЈАВЕ

Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива.

Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Пријава се састоји од:

 • писаног документа – основни подаци о тиму, области иновације и сажетак

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање за овогодишње Такмичење за ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА је:

од 1. октобра до 31. децембра 2019. године до 20 часова (по средњеевропском времену)

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Тимови који поднесу пријаву за учешће на Такмичењу, аутоматски потврђују своју сагласност са Правилима Такмичења (у даљем тексту: Правила).
Пријављивање за учешће на Такмичењу, ове године, подразумева попуњавање једног електронског обрасца, који садржи:

 1. Навођење података о тиму (назив, град, држава). Назив тима мора бити једна ћирилично написана реч и та реч не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције, не може почињати бројним ознакама и не може бити дужа од 16 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост.

Регистрацију учесника подразумева уписивање података за воћу тима, као и за преостале чланове тима. Препорука је да се као контакт имејл адреса вође тима наведе она имејл адреса која се контролише барем једном дневно, јер Организациони тим не сноси одговорност за неажурност такмичара приликом праћења пристиглих обавештења (информација) од стране Организационог тима. Такође, за тимове који прођу у другу фазу такмичења, на имејл вође тима биће послат линк за активирање налога на вебсајту www.inovacija.org. За све чланове тима уносе се: име и презиме, емаил, контакт телефон, адресу и број личне карте.
Организациони тим има право да обави провере пријављених чланова тима путем телефона.
Тимовима се сугерише, такође, да на самом почетку пријаве и резервне чланове тима. Све накднадне промене унутар тима биће посебно разматрани и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, захтев ће бити одобрен.

 1. Сажетак. Такође, у опису иновације НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА: наводи Назив иновације и област којој припада, као и Сажетка иновације.

 

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација се одвија коришћењем и-мејла, веб портала Такмичења, фејсбук странице и телефоном:

 • Контакт е-mail адреса Такмичења је office@inovacija.org а контакт особa је Владимир Никић
 • Веб портал: www.inovacija.org
 • Фејсбук страна: www.facebook.com/NajboljaTehnoloskaInovacija
 • Контакт телефон: 063 11 33 012 (Владимир Никић)

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организатора. Организатор је дужан да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.

Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим треба да контактира Организациони тим Такмичења на office@inovacija.org.

Сваки такмичарски тим у обе категорије ће након објаве резултата на интернет сајту Такмичења www.inovacija.org бити обавештен о коментарима стручних рецензената и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника (први корак у пријављивању учешћа на Такмичењу). На овај начин сваки такмичарски тим добија значајан увид у могућности усавршавања сопствених идеја и бржи или лакши пут до њихове реализације.

Сваки такмичарски тим има право на консултације омогућене путем веб портала www.inovacija.org и коришћењем контакт и-мејл адресе office@inovacija.org током трајања Такмичења. Организатор има право да након завршеног тренинга достави и неке друге адресе за консултације.
РЕЗУЛТАТИ за све круговe Такмичења биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење и-мејлом.

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организатора.

Организатор је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у садржај Описа инвенције (први круг Такмичења), и касније маркетинг модела (други круг Такмичења) у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организатор је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организатор не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

НАГРАДЕ

Наградни фонд се дели на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 3. места, посебно за средњошколске а посебно за студентске тимове.
Специјалне награде се деле по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава (средња школа са највећим бројем пријава и сл.)

ОЦЕЊИВАЊЕ

Иновативне идеје оцењује више десетина рецензената из земље и иностранства, ангажованих за потребе процене пријављених иновација са тржишног и уско стручног аспекта.
Први и други круг рецензија су анонимни, док се последњи круг одвија уживо пред стручним комисијама. Два од три круга рецензије имају формулар за оцењивање:
1. круг
Формулар за оцену Опис иновације (форумулар 1.)
2. круг
Маркетинг модели се пореде међусобно, те тако не постоји формулар
3. круг
Формулар за оцену финалиста на Финалу (формулар 2.)

У првом кругу, рецензенти оцењују Опис инвенције. Рецензенти одговарају на питања попуњавањем рецензентског формулара изложеног на порталу Такмичења. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова. Број тимова који пролазе у други круг је 27 (21 средњошколски тим и 6 студентских тимова).
У другом кругу, рецензенти пореде по два или три Маркетинг модела и одлучују који је од њих најмање добар. Који маркетинг модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар маркетинг модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа.
У трећем (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље иновативне идеје на основу презентације и разговора.

Сваки формулар је унапред дат тимовима на увид како би знали шта је предмет оцењивања.

ТОК ТАКМИЧЕЊА

Такмичење се одвија у више кругова.
У ПРВОМ КРУГУ ТАКМИЧЕЊА захтева се подношење Описа инвенције. Први круг је елиминациони, где се након оцене рецензената 27 тимова пласира у други круг.
Сваки такмичарски тим који оствари минимум захтева и пласира се у ДРУГИ КРУГ ТАКМИЧЕЊА, добија право на бесплатну едукацију у виду тренинга који ће се организовати на територији Републике Србије.
У другом кругу, СРЕДЊОШКОЛСКИ/СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ предају маркетинг модел. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и консалтинга.
Првих 6 средњошколских и прва 3 студентска тима јавно ће презентовати своје иновативне идеје. Распореди одржавања финала за средњошколце и финале за студенте објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из ове категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
• редовно обавештавње о терминима, догађајима, и захтеваним документима од стране Организационог тима
• професионалану комуникацију од стране Организационог тима
• бесплатну едукацију (тренинге)
• бесплатни консалтинг током Такмичења
• исплату награда (уколико тим испуни услове)
Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
• бесплатне информације о инвеститорима, купцима, позивима, пројектима и сл.
• бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
• стручну помоћ након Такмичења

ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организатор није у могућности да надокнади трошкове доласка и повратка такмичара с тренинга као ни њихове дневнице, али ће обезбедити награде за све тимове који се пласирају у четврти круг у износу који покрива ове трошкове.
ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења.

 

Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности. Више информација можете погледати на наведеном линку: http://inovacija.org/.