Објављени нови конкурсни рокови за Еразмус+ пројекте

Oбавештавамо Вас да су објављени нови конкурсни рокови за Еразмус+ пројекте на званичном порталу Европске комисије као и на сајту Националне Еразмус канцеларије.

 

Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус) 13. фебруар 2020.
Изградња капацитета у високом образовању 5. фебруар 2020.
Стратешка партнерства за високо образовање 24. март 2020.
Савези знања 26. фебруар 2020.
Жан Моне 20. фебруар 2020.

 

Више информација можете погледати на наведеним линковима:

https://erasmusplus.rs/konkurisanje/kalendar-poziva/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.ENG&toc=OJ:C:2019:373:TOC