Održana svečana promocija i dodeljen počasni doktorat i titula počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu movie

Na Univerzitetu u Kragujevcu, 1. novembra 2019. godine, promovisan je prof. dr Rafaele Buđardini (Raffaele Bugiardini), redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bolonji, u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Senat Univerziteta u Kragujevcu je  na predlog Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu  na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine doneo odluku da se prof. dr Rafaeleu Buđardiniju, vodećem svetskom stručnjaku iz oblasti interne medicine (kardiologija), dodeli počasni doktorat i titula počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu za izuzetan doprinos razvoju medicine i naučnoistraživačkog rada, kao i doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu u ovoj oblasti.

Svečanu promociju proglašenja prof. dr Rafaelea Buđardinija u počasnog doktora (doctoris honoris causa) Univerziteta u Kragujevcu otvorio je prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Slobodan Milisavljević, a u ime rektora Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenada Filipovića.

 

Promociji su pored prorektora Univerziteta, dekana i prodekana fakulteta članica,  prisustvovali i brojni gosti - poštovaoci naučnog rada profesora Buđardinija.

Izveštaj o predlogu prof. dr Rafaelea Buđardinija u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu podneo je dr Goran Davidović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, a zatim je prof. dr Rafaele Buđardini održao pristupnu besedu u kojoj je izneo rezultate svojih najnovijih istraživanja iz oblasti kardiologije.


Foto galerija: