Отворен позив Фонда за иновациону делатност – ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ

Фонд за иновациону делатност је објавио позив за Програм сарадње науке и привреде који је осмишљен да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Висина износа финансирања: до 300.000 евра

Износ финансирања од стране Фонда:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени буџет Пројекта) за пројекте предложене од стране микро и малих компанија (кофинансирање 30%),
 • Максимум 60% укупних трошкова пројекта (Одобрени буџет Пројекта) за пројекте предложене од стране средњих компанија (кофинансирање 40%),
 • Минимум 30% средстава гранта (тј. суфинансирања које би Фонд доделио пројекту) мора бити опредељено у буџету Пројекта као накнада за пројектне активности које спроводи научно-истраживачка организација (или организације) у оквиру конзорцијума.

Услови за конкурисање:

 • Конзорцијум сачињен од најмање једног микро, малог или средњег привредног друштва и најмање једне јавне научно-истраживачке институције које испуњавају услове прописане Приручником Програма сарадње науке и привреде;
 • Конзорцијум не може имати више од пет чланица.

Дозвољене категорије трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (до 2% укупног Буџета Пројекта);
 • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца Пријаве);
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Област/ сектор

 • пројекат може доћи из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора

Документација која се подноси приликом аплицирања:

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година);
 • Упитник о процени утицаја на животну средину;
 • Биографије главног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји Главног Подносиоца Пријаве за последњу применљиву годину.

Време реализације пројекта: до 24 месеца

Рок за пријаву: 31. децембар 2019. године до 15 часова

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Корисни линкови:

Извор: Фонд за иновациону делатност