Prijem stranih studenata na razmeni u okviru Erazmus+ programa

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 11. oktobra 2019. godine održan je sastanak dobrodošlice za 12 studenata sa partnerskih univerziteta iz Španije, Bugarske, Grčke i Poljske, koji će u okviru Erazmus+ programa mobilnosti u toku zimskog semestra akademske 2019/2020. godine pohađati nastavu na studijskim programima na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, Fakultetu tehničkih nauka, Fakultetu inženjerskih nauka, Filološko-umetničkom fakultetu i Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dobrodošlicu na Univerzitet u Kragujevcu poželeli su im načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju Olivera Mijatović, administrativni Erazmus+ koordinator Ivana Balšić, kao i Erazmus+ koordinatori sa fakulteta na kojima studenti pohađaju nastavu.

Pored najvažnijih informacija o studiranju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, studenti su imali priliku i da se bliže upoznaju sa istorijom Univerziteta i grada Kragujevca.


Foto galerija: