Predavanje „Sveti Sava i godina velikog jubileja: osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve“

Prof. dr Dragiša Bojović, redovni profesor Departmana za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u utorak 15. oktobra 2019. godine u 19 časova, u Univerzitetskoj galeriji, održaće predavanje kojim će publici predstaviti značaj ovog jubileja SPC

Jezik je merilo našeg trajanja, riznica onog bogatstva koje nema cenu, stub koji spaja našu prošlost i našu budućnost, jezik je ono što mač nije mogao da iseče, što metak nije mogao da probije, što tuđin nije mogao da prisvoji; naš jezik je vojska koju niko nije pobedio, jer ima vojskovođu koji se zove Reč srpska. Taj jezik ima sladost one soli o kojoj je govorio Sveti Sava svojim učenicima, novopostavljenim episkopima, poručivši im: Ako ko od uzdođe ka knjigama, neka bude sladak solju našega jezika. Taj jezik, u kojem je Hristos (jer on je so), je najveća brana bljutavosti i smrti. Zato je naš jezik živ, sladak, besmrtan. Njegova starina se meri budućim trajanjem, a ne prošlim vekovima. Ti vekovi su nam samo temelj nerazrušivog doma, u kojem je jezik domaćin pamćenja.“ - deo teksta intervjua koji je vodila novinar Biljana Živković sa prof. dr Dragišom Bojovićem,  Politikon

 

BIOGRAFIJA

 

Dragiša Bojović je rođen 1964. godine u Banjama, u Starom Kolašinu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu  u Prištini, na Odseku za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik 1988. godine. Na prištinskom Filološkom fakultetu magistrirao 1994. godine  na temu Poezija Dimitrija Kantakuzina. Na istom fakultetu je doktorirao 2000. godine (tema disertacije: Sveti Jefrem Sirin u staroj srpskoj književnosti).

 Radio je kao novinar i  urednik u „Novom svetu“ i istraživač u Institutu za proučavanje kulture Srba u Prištini. Od 1995. godine asistent je na Filološkom fakultetu. Za docenta je izabran 2001. godine, a nakon toga i za vanrednog i redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici).

Sada je redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu i upravnik Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Bio je osnivač je i predsednik Društva prijatelja manastira Crna Rijeka, jedan je od osnivača i potpredsednik Društva za obnovu srbistike u Prištini. Osnivač je i upravnik Centra za crkvene studije u Nišu. Predsednik je Međunarodnog centra za pravoslavne studije i rukovodilac Niškog regionalnog odeljenja Udruženja pravoslavnih naučnika (Voronjež, Rusija). Bio je prvi predsedavajući Međunarodne naučne mreže Pax Byzantino-Slava (2016-2018). Član je Međunarodnog udruženja za svetootačke studije (International Association of Patristic Studies) i Instituta za nacionalna i verska pitanja u Solunu.

Prvi je urednik Vidovdanskog glasnika (Gračanica, 1990), bio je član uređivačkog odbora Starina Kosova i Metohije, sekretar redakcije Srbistike i član redakcije Zbornika Filološkog fakulteta u Prištini i Zbornika Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Urednik je međunarodnog časopisa Crkvene studije, član je redakcija časopisa Cyrillomethodianum (Solun), Akropolis (Podgorica) i Natpisi i zapisi (Beograd). Član je Naučnog saveta edicije Krakovsko-vilenskih studija slavistike (Institut za slovenske filologije Jagelonskog univerziteta u Krakovu).

Urednik je preko 60 objavljenih izdanja.

Predaje Staru srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde drži i nekoliko izbornih predmeta: Recepcija biblijske i svetootačke književnosti, Poetika stare srpske književnosti, Ljubav u staroj srpskoj književnosti, Poetika i teologija stvaralaštva. Predaje na doktorskim studijama na Univerzitetu u Prištini (Kosovska Mitrovica) i Univerzitetu u Kragujevcu.

 Držao je predavanja po pozivu na Humboltovom univerzitetu u Berlinu i Sofijskom univerzitetu ''Sv. Kliment Ohridski''.

 Objavio je 19 knjiga (od toga 2 knjige pesama) i preko 110 naučnih radova. Učestvovao je na brojnim skupovima međunarodnog i nacionalnog karaktera.

Dobitnik je nekoliko nagrada za književno i naučno stvaralaštvo.

Oženjen je i ima tri ćerke.

Aktivan je u javnom i kulturnom životu Srbije.