Округли сто „Од престонице до индустријског центра Србије – Крагујевац средином 19. века“

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу у сарадњи са Историјским институтом из Београда организују округли сто:

ОД ПРЕСТОНИЦЕ ДО ИНДУСТРИЈСКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ – КРАГУЈЕВАЦ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА


Намера организатора је да се научни фокус усмери на историју Крагујевца у својеврсном раздобљу транзиције – од губљења престоничког статуса 1839/41. године до његовог израстања у индустријски центар Србије, до којег је дошло у другој половини 19. века. Особена улога Крагујевца у историји Србије 19. века – функција политичког центра у првој, а потом индустријског центра у другој половини тог периода, инспиративна је и недовољно истражена тема. Сматрамо да ће усмеравање научне пажње на чиниоце које су довели до друштвених промена, као и на разноврсне аспекте из историје Крагујевца у раздобљу транзиције средином 19. века (политичке, економске, војне, просветне, културне, урбанистичке, демографске...), допринети не само бољем познавању историје Крагујевца, већ и историје Србије у „дугом 19. веку“. 

Округли сто ОД ПРЕСТОНИЦЕ ДО ИНДУСТРИЈСКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ – КРАГУЈЕВАЦ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА одржаће се 17. октобра (четвртак) 2019. у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, са почетком у 10 часова. Овај догађај је део програма Октобарских свечаности града Крагујевца.


Документи:

Програм