Акредитован студијски програм мастер академских студија – Информационе технологије

На седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржаној дана 24.09.2019.године, донета је одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија – Информационе технологије.

Настава ће бити реализована на Универзитету у Крагујевцу на српском и енглеском језику, а Универзитет ће ускоро расписати конкурс за упис 35 студената.