Отворен позив Фонда за иновациону делатност - ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ

Фонд за иновациону делатност је објавио јавни позив за додељивање иновационих ваучера.

Циљеви Програма:

 • да се мала и средња предузећа (МСП) из приватног сектора подстакну да користе услуге научноистраживачких институција како би побољшали своје производе, процесе, вештине и услуге, и тако унапредили своју укупну конкурентност;
 • да се поспеши успостављање веза и сарадње између МСП из приватног сектора, с једне стране и научноистраживачких институција, са друге стране, а све у корист развоја привреде Србије

Услови за учешће у Програму:

 • Правна лица основана у складу са важећим Законом о привредним друштвима и регистрована у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
 • Привредна друштва разврстана као микро, мала или средња у складу са важећим Законом о рачуноводству;
 • Привредна друштва у већинском приватном власништву.

Подносиоци пријава који испуњавају наведене услове подносе пријаву за добијање иновационог ваучера за коришћење услуга јавних и свих осталих акредитованих научноистраживачких организација: универзитета, факултета, института и иновационих центара и других акредитованих научноистраживачких организација у Србији, укључујући и оне у приватном власништву.

Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20% вредности иновационог ваучера).

Финансирање: Иновационим ваучером се покрива 80% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара (не укључујући порез на додату вредност ПДВ). Једном подносиоцу пријаве у току оквиру овог програма могу бити одобрена највише два (2) иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000,00 динара.

Пријава за Програм се састоји из три дела:

 • Пријава у којој се описују услови и одредбе (попуњава се на порталу Фонда);
 • Захтев за услугу дефинисан од стране подносиоца пријаве (попуњава се на порталу Фонда);
 • Финансијска понуда пружаоца услуге у циљу решавања проблема дефинисаног у захтеву за услугу (поставља се у ПДФ формату на порталу Фонда).

Рок за пријаву: од 17. септембра 2019. године до утрошка опредељених средстава.

Укупан износ опредељених средстава: 60.000.000,00 динара.

 

Извор: Фонд за иновациону делатност

 

Корисни линкови:

Званична страница Позива

Приручник са условима Програма

Линк за пријаву