ОТВОРЕН ПОЗИВ у оквиру програма Хоризонт2020 - Побољшање здравља, економски раст и одрживост здравствених система

Развој дигиталне трансформације здравства пружа велику прилику за постизање значајних промена у здравственој нези. Иновативна решења која се односе на дигиталне алате могу да побољшају негу, међутим, мало је вероватно да ће техничка иновација постићи очекивана побољшања ако није праћена подржавајућим организационим иновацијама. С обзиром на сложеност и разлике између здравствених система, потребна су међународна упоредна системска истраживања како би се боље разумели фактори који утичу на успешно увођење, употребу и одрживост иновативних решења.

Позив: ID:H2020-SC1-BHC-2018-2020

Побољшање здравља, економски раст и одрживост здравствених система

Тема: SC1-DTH-13-2020

Примена истраживања за скалирање и преношење иновативних решења која укључују дигиталне алате за здравствену негу

Рок за аплицирање: 24. септембар 2019. у 17ч  *рок 1. фазе

Индикативни буџет за цео позив: 20 милиона €

Буџет по пројекту: 3-4 милиона €

Tрајање пројекта: није дефинисано позивом

 

Циљеви:

Доступност метода и стратегија за примену иновативних, етички и правно одрживих решења која имају за циљ побољшање неге усредсређене на људе.

Боље разумевање организационих и системских промена, као и друштвених промена и промена у понашању неопходних за успешно увођење иновација заснованих на доказима којe укључују дигиталне алате у свакодневну праксу и обезбеђују њихову одрживост.

Средњорочно и дугорочно, здравствене услуге прилагођавају се потребама људи и њиховим неговатељима кроз ефикасније и правичније здравствене системе.

Услови учешћа: институције правна лица основане у некој од ЕУ или придружених земаља.

*Пуноправни учесници могу бити и институције из САД

Конзорцијум: најмање три институције из три различите ЕУ или придружене земље

Тип активности: RIA Research and Innovation Action - 100% ЕУ финансирање

Дозвољене активности у оквиру RIA акције: активности усмерене ка развоју нових знања, испитивању изводљивости нових или унапређених технологија, производа, процеса, услуга или решења (укључујући и основно и примењено истраживање, развој и интеграцију технологије, тестирање и валидацију мањих прототипова у лабораторији или експерименталном окружењу).

Пројектна апликација за активности истраживања и иновација:

 

Водич за апликанте

Радни програм

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.