OTVOREN POZIV ZA WIDESPREAD – TWINNING PROJEKTE U OKVIRU PROGRAMA HORIZONT 2020

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren na koordinaciju i pružanje podrške istraživačkim aktivnostima poboljšanjem naučnog i tehnološkog kapaciteta povezanih institucija i unapređenjem profila istraživača i partnerskih institucija.

POZIV: H2020-WIDESPREAD 2019

TEMA: WIDESPREAD-05-2020

Rok za aplikaciju: 14. novembar 2019. god. (17:00 po briselskom vremenu)

Budžet: € 0.9 miliona

Trajanje projekta: do 3 godine

Cilj programa je povezivanje najmanje tri istraživačke institucije, institucije koordinatora sa nižim nivoom istraživačkih performansi i najmanje dve institucije slične delatnosti koje su iz Evropske unije odnosno zemalja sa visokim nivoom istraživačkih performansi a koje bi kroz zajedničke aktivnosti pomogle instituciji koordinatoru da pospeši razvoj istraživačkog i inovacionog kapaciteta u određenoj naučnoj oblasti. Obavezno je učešće mladih istraživača na instituciji koordinatora.

Uslovi učešća: koordinator mora biti institucija (univerzitet koji se aktivno bavi istraživanjem ili javna ili privatna neprofitna istraživačka organizacija) iz EU ili pridružene zemlje manjeg istraživačkog učinka (Composite Indicator of Research Excellence < 70)

(*Zemlje članice EU: Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Luksembourg, Malta, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka i Slovenija;

Pridružene zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska, Moldavija, Farska ostrva)

Konzorcijum: najmanje 3 institucije iz 3 različite zemlje EU ili pridruženih zemalja

Tip aktivnosti: Coordination & Support action - 100% (EU financing)

Primeri aktivnosti:

  • kratkoročne posete zaposlenih
  • posete eksperata
  • kratke obuke na licu mesta ili virtuelne obuke
  • učeće na konferencijama
  • organizacija zajedničkih letnjih škola
  • aktivnosti diseminacije i informisanja

Nedozvoljeni troškovi:

  • izgradnja istraživačke infrastrukture

Projektna aplikacija za aktivnosti koordinacije i podrške:

max 50 strana + biografije nosilaca projekta i opis institucija, etička pitanja

 

Link na Radni program

Link na Opšte anekse (informacije o legitimnosti učešća, očekivanim aktivnostima, nivoima tehnološke spremnosti itd.)

 

Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu Vam stoji na raspolaganju za dalja pitanja i pomoć u aplikaciji i traženju partnera.

Ukoliko želite da aplicirate za navedeni poziv potrebno je Kancelariji za međunarodne projekte dostaviti apstrakt kao i listu partnera iz EU sa kojima imate uspostavljenu saradnju na projektima a koji su zainteresovani za poziv koji vam je od značaja.