ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА WIDESPREAD – TWINNING ПРОЈЕКТЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

У оквиру програма Хоризонт 2020 отворен је позив за пројекте усмерен на координацију и пружање подршке истраживачким активностима побољшањем научног и технолошког капацитета повезаних институција и унапређењем профила истраживача и партнерских институција.

ПОЗИВ: H2020-WIDESPREAD 2019

ТЕМА: WIDESPREAD-05-2020

Рок за апликацију: 14. новембар 2019. год. (17:00 по бриселском времену)

Буџет: € 0.9 милиона

Tрајање пројекта: до 3 године

Циљ програма је повезивање најмање три истраживачке институције, институције координатора са нижим нивоом истраживачких перформанси и најмање две институције сличне делатности које су из Европске уније односно земаља са високим нивоом истраживачких перформанси а које би кроз заједничке активности помогле институцији координатору да поспеши развој истраживачког и иновационог капацитета у одређеној научној области. Обавезно је учешће младих истраживача на институцији координатора.

Услови учешћа: координатор мора бити институција (универзитет који се активно бави истраживањем или јавна или приватна непрофитна истраживачка организација) из ЕУ или придружене земље мањег истраживачког учинка (Composite Indicator of Research Excellence < 70)

(*Земље чланице ЕУ: Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, Мађарска, Летонија, Литванија, Луксембоург, Малта, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка и Словенија;

Придружене земље: Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Србија, Турска, Молдавија, Фарска острва)

Конзорцијум: најмање 3 институције из 3 различите земље ЕУ или придружених земаља

Тип активности: Coordination & Support action - 100% (EU financing)

Примери активности:

  • краткорочне посете запослених
  • посете експерата
  • кратке обуке на лицу места или виртуелне обуке
  • учеће на конференцијама
  • организација заједничких летњих школа
  • активности дисеминације и информисања

Недозвољени трошкови:

  • изградња истраживачке инфраструктуре

Пројектна апликација за активности координације и подршке:

маx 50 страна + биографије носилаца пројекта и опис институција, етичка питања

 

Линк на Радни програм

Линк на Опште анексе (информације о легитимности учешћа, очекиваним активностима, нивоима технолошке спремности итд.)

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.