Отворен позив за Хоризонт пројекте - ERA Chairs

У оквиру програма Хоризонт 2020 отворен је позив за пројекте усмерен ка унапређењу и постизању изврсности у истраживању - ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020).

Позив: H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Тема: ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020)

Рок за апликацију: 14. новембар 2019. год. (17:00 по бриселском времену)

Оквирни буџет пројекта: до 2.5 милиона ЕУР

Трајање пројекта: до 6 година

Циљ програма је да се обезбеди подршка универзитетима и истраживачким институцијама да привуку и одрже високо-квалитетне људске ресурсе под вођством врхунских истраживача и истраживачких менаџера (носилаца ERA Chair), и истовремено успоставе структурне промене ради постизања одрживе изврсности.

Услови учешћа: институција која подноси пројектну пријаву мора бити основана у некој од ЕУ или придружених земаља, која је рангирана испод 70% ЕУ27 просека према индикатору о Изузетности у истраживању (widening countries).

Земље чланице ЕУ које имају право учешћа су Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, Мађарска, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка и Словенија.

Од придружених земаља право учешћа имају Албанија, Јерменија, Босна и Херцеговина, Фарска острва, Северна Македонија, Грузија, Молдавија, Црна Гора, Србија, Тунис, Турска и Украјина.

Позиција ERA Chair носиоца мора бити отворена за све истраживаче унутар и ван ЕУ у складу са категоријама "Established Researcher (R3)" или "Leading Researcher (R4)" како је дефинисано у Европском оквиру за истраживачке каријере. Интерна мобилност унутар институције није дозвољена осим у изузетним и оправданим случајевима.

Конзорцијум: једна институција подносилац пријаве пројекта (mono-beneficiary)

Тип активности: CSA Coordination and support action - 100 % ЕУ финансирање

Дозвољене активности у оквиру CSA акције: стандардизација, дисеминација, подизање свести и комуникација, умрежавање, координација и подршка, стратешки дијалози, и слично.

Пројектна апликација за активности координације и подршке:

Апликација мора садржати SWOT анализу, план за усклађивање са ERA приоритетима, укључујући и European Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, опис потребних улагања у истраживачке пројекте, објекте и инфраструктуру и како ће она бити реализована, нпр. кроз Кохезионе фондове или кроз ефикаснију употребу постојећих истраживачких капацитета. Апликација треба да покаже како ће предложене активности позитивно утицати на увођење промена у постојећу праксу.

Новина у односу на претходне позиве је да предлози пројеката треба да се фокусирају и на јачање менаџерских и административних вештина институције у области истраживања (као засебан радни пакет), како би институције унапредиле вештине за припрему пројектних предлога и управљање и администрацију пројектима. Ово подразумева успостављање или унапређење истраживачке менаџерске/административне јединице која ће укључити ERA Chair носиоца и треба да се прикаже као конкретан резултат пројекта.

Врсте трошкова:

  • трошкови именовања носиоца ERA Chair (пуно радно време)
  • трошкови чланова тима (нпр. плате, трошкови запослења, административни трошкови, путни трошкови и трошкови боравка)
  • трошкови настали услед увођења структурних промена (нпр. трошкови обука, састанака, публикација, управљања интелектуалном својином)
  • опрема и потрошни материјал су дозвољени само уколико сачињавају мањи део укупног предложеног буџета (до 10%) и ако су неопходни за постизање општих и специфичних циљева пројекта.

Недозвољени трошкови:

  • трошкови за изградњу инфраструктуре

 

Званична страница Позива

Линк на Радни програм

Линк на Опште анексе (информације о легитимности учешћа, очекиваним активностима, нивоима технолошке спремности итд.)

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у припреми апликације. Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт пројектне идеје.