Održano predavanje prof. dr Draga Bešla

Dr Drago Bešlo, redovni profesor  biohemije i molekularne biologije sa Fakulteta agrobiotehničkih nauka Univerziteta Josipa Jurja Štrojsmajera u Osijeku (Hrvatska), održao je predavanje na temu Antioksidativna aktivnost polifenola. Predstavio je rezultate svog naučnoistraživačkog rada u oblasti antioksidativne aktivnosti polifenola i načine njihovog korisnog delovanja na ljudski organizam. Fokus njegovog istraživanja odnosi se na faktore kojima se utiče na bioraspoloživost ove klase jedinjenja u namirnicama koje se koriste u ishrani. Posebna pažnja na predavanju posvećena je prikazu različitih analitičkih metoda za određivanje sadržaja polifenola u medu.

Predavanje je održano 18. jula (četvrtak) 2019. godine u 11 časova na Univerziteta u Kragujevcu, u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.

Prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, pozdravio je prisutne u ime organizatora, a radnu biografiju predavača predstavio je prof. dr Zoran Marković, direktor Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu.


Foto galerija: