Одржано предавање проф. др Драга Бешла

Др Драго Бешло, редовни професор  биохемије и молекуларне биологије са Факултета агробиотехничких наука Универзитета Јосипа Јурја Штројсмајера у Осијеку (Хрватска), одржао је предавање на тему Антиоксидативна активност полифенола. Представио је резултате свог научноистраживачког рада у области антиоксидативне активности полифенола и начине њиховог корисног деловања на људски организам. Фокус његовог истраживања односи се на факторе којима се утиче на биорасположивост ове класе једињења у намирницама које се користе у исхрани. Посебна пажња на предавању посвећена је приказу различитих аналитичких метода за одређивање садржаја полифенола у меду.

Предавање је одржано 18. јула (четвртак) 2019. године у 11 часова на Универзитета у Крагујевцу, у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу.

Проф. др Милош Ђуран, дописни члан САНУ, управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, поздравио је присутне у име организатора, а радну биографију предавача представио је проф. др Зоран Марковић, директор Института за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу.


Фото галерија: