Univerzitet u Kragujevcu potpisao sporazum sa Institutom za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka

Predstavnici Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Beogradu i Instituta za nuklearne nauke Vinča potpisali su u petak, 12. jula 2019. godine u Beogradu sporazum o saradnji sa Institutom za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka.

Sporazum su potpisali prorektor za naučno istraživački rad Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Miroslava Petrović Torgašev, v.d. direktora Instituta za nuklearne nauke Vinča Zlatko Rakočević, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović i direktor Instituta za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka Van Jifan (Wang Yifang).

Saradnja će podrazumevati sve naučne oblasti od zajedničkog interesa, kao i razmenu nastavnog i naučnog osoblja i studenata.

Sa oko 1500 istraživača i 500 doktoranada, Institut za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka iz Pekinga je vodeća kineska institucija u oblasti fizike sa akceleratorima visokih i niskih energija, kao i centar multidisciplinarnih istraživanja u oblasti biomedicine, nanonauka i nanotehnologija.

 

Tekst vesti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije možete pogledati ovde.


Foto galerija: