ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ 2020-2021

На основу закљученог Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону између Србије, Аустрије, Чешке Републике и Словачке Републике,  расписан је Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2020-2021. годину.

Циљеви позива

  • Допринети научном напретку у претходно наведеним земљама кроз финансирање мобилности истраживача у оквиру заједничких истраживачких пројеката;
  • Допринети развоју истраживачког капацитета у овом региону;
  • Подржати унапређење прекограничне сарадње на истраживањима;
  • Омогућити младим / женским истраживачима (по потреби) у горе наведеним земљама да сарађују у међународном окружењу и развијају своје научне каријере;
  • Олакшати заједничко учешће у европским истраживачким пројектима.

Области сарадње

Овај позив је отворен за све научне дисциплине и тематске области, укључујући друштвене и хуманистичке науке.

Трајање пројеката

Пројекти се подржавају на максимални период од 22 месеца од марта 2020. до децембра 2021. године.

Ко може да се пријави?

Истраживачи из Аустрије, Републике Чешке, Републике Србије, Републике Словачке и Француске (која се придружила позиву на основу закљученог Амандмана Програма).

Истраживачи из Србије, који учествују у овом Програму, треба да буду стално запослени на Универзитетима или истраживачким институтима или иновативним организацијама у Србији, који су регистровани у српском Регистру акредитованих научноистраживачких организација, у складу са националним правним прописима. Критеријуми који морају бити испуњени за пријаву у овом Програму су ангажовања истраживача из Србије у националним научним програмима и текућим националним пројектима.

Како се могу пријавити?

Пријаве се морају поднети истовремено свим одговорним националним телима која обезбеђују финансирање у земљама које су партнери учесници.

Одговорно национално тело за РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Комплетна пријава за истраживачки пројекат се мора поднети на енглеском и српском језику онлајн на адреси: http://www.mpn.gov.rs/nauka/naucna-i-tehnoloska-saradnja-u-dunavskom-regionu/ .

Поред електронске пријаве предлога пројекта, потребно је доставити и по једну штампану верзију и на српском и на енглеском језику (потписану и оверену) до 20. септембра 2019. године на писарницу Министарства или поштом на адресу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11 000 Београд

Модалитети финансирања

Финансирање ће бити доступно за максималан период од две године за колаборативне истраживачке пројекте који су заједнички развијени и извршени од стране истраживача из најмање 3 земље учеснице.

Крајњи датум за подношење пријава

Пријаве се морају поднети најкасније до 20. септембра 2019. године.

Додатне информације

Додатне информације и детаљи у вези са позивом могу се наћи на страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Корисни документи

Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2020-2021. годину

УПУТСТВО за попуњавање предлога пројекта по Позиву за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у дунавском региону 2020-2021

Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону

Амандман Програма