Gostujuće predavanje prof. dr Draga Bešla

18. jul (četvrtak) 2019. godine u 11 časova, Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje 18. jula 2019. (četvrtak) predavanje prof. dr Draga Bešla, sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Štrojsmajera u Osijeku, Hrvatska, na temu:

ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST POLIFENOLA

Prof. dr Drago Bešlo će predstaviti rezultate istraživanja koja se odnose na određivanje ukupnog sadržaja polifenola u medu Folin-Ciocalteu-vom metodom, određivanje antioksidacijske aktivnosti DPPH metodom, izolovanje fenola kromatografskom metodom i identifikacijom sa HPLC metodom.

Apstrakt predavanja