Гостујуће предавање проф. др Драга Бешла

18. јул (четвртак) 2019. године у 11 часова, Свечана сала Универзитета у Крагујевцу

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу организује 18. јула 2019. (четвртак) предавање проф. др Драга Бешла, са Факултета агробиотехничких знаности Свеучилишта Јосипа Јурја Штројсмајера у Осијеку, Хрватска, на тему:

АНТИОКСИДАЦИЈСКА АКТИВНОСТ ПОЛИФЕНОЛА

Проф. др Драго Бешло ће представити резултате истраживања која се односе на одређивање укупног садржаја полифенола у меду Folin-Ciocalteu-vom методом, одређивање антиоксидацијске активности DPPH методом, изоловање фенола кроматографском методом и идентификацијом сa HPLC методом.

Апстракт предавања