Održana predavanja grčkih naučnika na Univerzitetu u Kragujevcu

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizovao je predavanja Džordžije Karanasiou (Georgia Karanasiou) i Temisa Egzarkos (Themis Exarchos), naučnika iz Grčke. Predavanja  su održana 8. jula 2019. u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, a prisustvovali su im naučnici i istraživači sa Fakulteta inženjerskih nauka i Istraživačkog razvojnog centra BIOIRC. Predavanjima su prisustvovali i akademik Miloš Kojić i prof. dr Zoran Marković, direktor Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu.

Prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, pozdravio je predavače i goste u ime organizatora i ukratko je predstavio rad Centra. Prof. dr Nenad Filipović, rektor, predstavio je predavače i najavio njihova predavanja.

Temis Egzarkos (Themis Exarchos), docent na Departmanu za informatiku Fakulteta informacionih nauka i informatike na Jonskom univerzitetu na Krfu i gostujući profesor na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, održao je predavanje pod nazvom:  Medical Data Quality Assessment and Predictive Modelling in Distributed Clinical Databases (Procena kvaliteta medicinskih podataka i modeliranje previđanjem kod distribuiranih kliničkih baza podataka).  

Džordžija Karanasiou (Georgia Karanasiou), istraživač sa Univerziteta u Janjini, održala je predavanje pod nazivom:  From real to in silico clinical Trials; Concept and roadmap (Od realnih do in silico kliničkih studija: koncept i uputstvo), u kojem je predstavila rezultate ispitivanja dijazna, razvoja i evaluacije biorazgradivih vaskularnih stentova sa lekom u okviru kog se razvija platforma za in silico klinička ispitivanja biorazgradivih vaskularnih stentova.


Foto galerija: