Održana tribina posvećena prof. dr Dušanu Simiću

Prva tribina iz ciklusa Korifeji Univerziteta u Kragujevcu, posvećena prof. dr Dušanu Simiću, održana je 4. jula 2019. u Svečanoj sali Fakulteta inženjerskih nauka.

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu pokrenuo je ciklus tribina Korifeji Univerziteta u Kragujevcu u želji da oživi sećanja na znamenite ljude sa Univerziteta u Kragujevcu koji su svojim radnim angažmanom, naučnim, pedagoškim i organizacionim potencijalima dali razvoju Univerziteta u Kragujevcu i fakultetima i njegovom sastavu poseban pečat i ton.

Prva tribina bila je posvećena prof. dr Dušanu Simiću (1928-2008), dugogodišnjem profesoru i dekanu Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i rektoru Univerziteta u Kragujevcu.

Tribinu je otvorio prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, upravnik Centra, koji je predstavio razloge za pokretanje ciklusa tribina Korifeji Univerziteta u Kragujevcu i njihov okvirni koncept.

O bogatoj i raznovrsnoj  radnoj biografiji prof. dr Dušana Simića govorio je prof. dr Miroslav Demić; naučne doprinose prof. Simića i njegovu ulogu u osnivanju Katedre za motore i motorna vozila predstavio je sadašnji šef Katedre, prof. dr Radivoje Pešić. Prof. dr Dobrica Milovanović, dekan Fakulteta inženjerskih nauka, svoje izlaganje usmerio je na ulogu prof. dr Dušana Simića u razvoju Fakulteta, kao i Regionalnog centra za talente, čiji je bio osnivač i rukovodilac. Akademik Miloš Kojić izneo je svoja sećanja na vreme kada je osnivan Univerzitet i ulogu prof. dr Dušana Simića u osnivanju fakulteta, odnosno u procesu njihovog osamostaljivanja od matičnih beogradskih fakulteta.

U programu je nastupio Miloš Krstović, glumac Knjaževsko-srpskog teatra, koji je izlagao delove memoarske građe koju je prof. dr Dušan Simić objavio u nekoliko knjiga.


Foto galerija: