Predavanja grčkih naučnika na Univerzitetu u Kragujevcu

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje u ponedeljak, 8. jula 2019. predavanja dvoje naučnika sa Jonskog univerziteta na Krfu i Fondacije za istraživanje i tehnologiju.

Džordžija Karanasiou (Georgia Karanasiou): From real to in silico clinical Trials; Concept and roadmap

(Od realnih do in silico kliničkih studija: koncept i uputstvo)

Džordžija Karanasiou je završila osnovne i master studije na Odseku za mašinsko inženjerstvo i aeronautiku na Univerzitetu Patras u Grčkoj i master studije na Odseku za nauku o materijalima i inženjerstvo Univerziteta u Janjini. Učestvovala je u nekoliko evropskih istraživačkih projekata u oblasti kompjuterskog modeliranja stentova. Trenutno koordinira istraživačkim projektom Insilc – In silico ispitivanja dijazna, razvoja i evaluacije biorazgradivih vaskularnih stentova sa lekom u okviru koga se razvija platforma za in silico klinička ispitivanja biorazgradivih vaskularnih stentova.


Temis Egzarkos (Themis Exarchos): Medical Data Quality Assessment and Predictive Modelling in Distributed Clinical Databases

(Procena kvaliteta medicinskih podataka i modeliranje previđanjem kod distribuiranih kliničkih baza podataka)

Temis Egzarkos diplomirao je u oblasti kompjuterskog inženjerstva i informatike na Univerzitet u Patrasu, a doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Janini. Trenutno je docent na Departmanu za informatiku Fakulteta informacionih nauka i informatike na Jonskom univerzitetu na Krfu i gostujući profesor na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


Predavanja će se održati u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu u terminu od 10:30 i od 11:30 časova, na engleskom jeziku.