Kongres mladih matematičara, Novi Sad

Srpsko naučno matematičko društvo organizuje Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, u periodu 3 – 5. oktobra 2019. godine.

Učesnici kongresa su mladi matematičari - sa doktoratom u poslednjih 10 godina, kao i studenti doktorskih studija.

Ideja Srpskog naučnog matematičkog društva je da ovim skupom poveže mlade istih ili sličnih interesovanja, da podstakne komunikaciju među njima kao i razmenu ideja, u cilju promocije matematike kao nauke i popularizacije među mladima.

Kongres će biti organizovan na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Rok za prijavu: 30. jul 2019.

Kotizacija za učešće na Kongresu se ne naplaćuje, a organizatori su u mogućnosti da pokriju troškove smeštaja ograničenom broju učesnika kongresa.

Više informacija o ovom programu možete naći ovde.