OTVOREN JE TREĆI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA Interreg ADRION PROGRAMA

ADRION program objavljuje treći poziv za prijavu predloga projekata za prvu osu prioriteta pod nazivom Pametni region, na temu Društvenih inovacija.

Program je namenjen neprofitnim javnim ili privatnim organizacijama.

Rok za prvu osu prioriteta je 29. jul u 15.00 časova​

Indikativni budžet: 3,2 miliona eura (ERDF + IPA + nacionalno kofinansiranje)

Trajanje: maks. 30 meseci

Konzorcijum: 6-16 partnera,

*4 partnera iz ERDF zemalja (uključujući i vodećeg partnera)

*2 partnera iz IPA zemalja

*svaka zemlja može imati maks. 2 partnera

 

Ciljevi:

  • Razvoj i implementacija inovativnih socijalnih politika/alata za društvenu integraciju ugroženih i marginalizovanih zajednica i migranata kao i uključivanje u tržište rada
  • Pospešivanje socijalnog preduzetništva kroz razvoj veština i preduzetničkih kompetencija
  • Pospešivanje saradnje između aktera koji se bave socijalnim servisima od opšteg interesa

 

POZIV ZA OSU PRIORITETA BROJ 1

PROGRAMSKI VODIČ

APPLICATION PACK