Univerzitet u Kragujevcu po treći put na Šangajskoj listi najboljih u 2019. godini za oblast Matematika

Šangajska lista najbolje rangiranih univerziteta na svetu ponovo je uvrstila Univerzitet u Kragujevcu u 500 najboljih univerziteta za oblast Matematika

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu je svojim naučno-nastavnim radom i postignutim rezultatima prepoznat od strane najrelevantnijih svetskih institucija.

Ove godine, Univerzitet u Kragujevcu je po treći put uvršćen na Šangajsku listu za oblast Matematika, među prvih 500 univerziteta.

Univerzitet u Kragujevcu se prvi put pojavio na Šangajskoj listi 2017. godine, za oblast Matematika, drugi put za istu oblast u 2018. godini, gde je bio plasiran između 401 i 500 mesta.

Šangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje od juna 2003. godine i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Mathematics