Višegrad+ fond 2019.

Višegradski fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi (Slovačka), koju su osnovale vlade 4 zemlje (V4 regija): Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, sa ciljem pospešivanja saradnje među zemljama osnivačima, ali i podrške zemljama ne-članicama EU sa zapadnog Balkana i zemljama istočnog partnerstva.

Program nudi grantove aplikantima javnih, neprofitnih organizacija, obrazovnim, kulturnim i naučno-istraživačkim institucijama.

Konzorcijum: minimum 3 zemlje iz V4 regije i minimum 1 zemlja zapadnog Balkana

Rok za apliciranje: 1. oktobar 2019. godine *12:00 po centralno–evropskom vremenu

Trajanje projekta: maks. 18 meseci

Budžet po projektu: 10-30 000 *15% (overhead) od ukupnog budžeta

 

Dozvoljeni troškovi:

 • Štampanje i publikovanje diseminacionog materijala i materijala za obuke
 • Rentiranje i tehničke usluge vezano za organizaciju događaja
 • Honorari angažovanja stručnih lica
 • Troškovi puta i smeštaj
 • Prevodilačke usluge
 • Kancelarijski materijal
 • Troškovi promocije

 

Aplikant odabira jednu od navedenih oblasti:

 • Kultura
 • Obrazovanje i izgradnja kapaciteta
 • Inovacije, istraživanje i razvoj i preduzetništvo
 • Demokratske vrednosti i mediji
 • Javne politike i institucionalno partnerstvo
 • Regionalni razvoj, životna sredina i turizam
 • Društveni razvoj

 

Alikativni formulari (Projekat se podnosi elektronskim putem)

Više informacija možete pogledati na zvaničnom sajtu

Vodič

Pravilnik za Višegrad+ projekte