Вишеград+ фонд 2019.

Вишеградски фонд је међународна организација са седиштем у Братислави (Словачка), коју су основале владе 4 земље (V4 регија): Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска, са циљем поспешивања сарадње међу земљама оснивачима, али и подршке земљама не-чланицама ЕУ са западног Балкана и земљама источног партнерства.

Програм нуди грантове апликантима јавних, непрофитних организација, образовним, културним и научно-истраживачким институцијама.

Конзорцијум: минимум 3 земље из V4 регије и минимум 1 земља западног Балкана

Рок за аплицирање: 1. октобар 2019. године *12:00 по централно–европском времену

Трајање пројекта: макс. 18 месеци

Буџет по пројекту: 10-30 000 *15% (overhead) од укупног буџета

 

Дозвољени трошкови:

 • Штампање и публиковање дисеминационог материјала и материјала за обуке
 • Рентирање и техничке услуге везано за организацију догађаја
 • Хонорари ангажовања стручних лица
 • Трошкови пута и смештај
 • Преводилачке услуге
 • Канцеларијски материјал
 • Трошкови промоције

 

Апликант одабира једну од наведених области:

 • Култура
 • Образовање и изградња капацитета
 • Иновације, истраживање и развој и предузетништво
 • Демократске вредности и медији
 • Јавне политике и институционално партнерство
 • Регионални развој, животна средина и туризам
 • Друштвени развој

 

Аликативни формулари (Пројекат се подноси електронским путем)

Више информација можете погледати на званичном сајту

Водич

Правилник за Вишеград+ пројекте