ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за период 2020–2021. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за период 2020–2021. године. Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

Услови конкурса 

На Јавни позив се пријављују истраживачи из Србије који су запослени у научно-истраживачким организацијама и ангажовани на текућим научноистраживачким пројектима у оквиру националних програма, у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Усвојени пројекти биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Фондације за науку и технологију Министарства просвете и науке Републике Португал.

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке  и технолошког развоја Републике Србије или који се финансирају из међународних извора (на пример Хоризонт 2020, други међународни и регионални програми).

Приоритет при одабиру пројеката даваће се истраживачким тимовима који до сада нису имали одобрен пројекат у претходним пројектним циклусима, као и пројектним пријавама са релевантним учешћем младих истраживача.

 

Tрајање реализације пројеката је до две године.

 

Приоритетне области:

  • информационе технологије;
  • енергетска ефикасност;
  • пољопривреда, биотехнологије и производња хране;
  • управљање воденим ресурсима;
  • научне и технолошке политике.

Процедура за пријављивање

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране од 13. маја до 5. јула 2019.

Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Португал – Фондацији за науку и технологију, у апликацији која се преузима на интернет адреси Фондације.

 

Више информација можете наћи на званичном сајту Министарства.