Osnovan Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, održao je konferenciju za medije u zgradi Rektorata, 10. juna 2019. godine, povodom Odluke koju je donela Vlada Republike Srbije o osnivanju Instituta za informacione tehnologije u Kragujevcu.

Institut za informacione tehnologije biće i nova članica Univerziteta u Kragujevcu.

Na fakultetima u sastavu Univerziteta angažovano je oko 150 istraživača koji rade na određeno vreme na projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prepoznajući potrebu da se u novi institucionalni okvir objedine istraživački potencijali fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitet je preduzeo aktivnosti u cilju osnivanja ovakvog Instituta.

Osnivanjem instituta u okvirima Univerziteta u Kragujevcu napravljen je institucionalni okvir za sve ambiciozne naučnike, kojima će biti pružena šansa da se u svojoj zemlji bave istraživanjima, u korak sa svetskim trendovima u oblastima svojih interesovanja.

Pored navedenog, u Institutu svoje mesto mogu naći i istraživači koji su se obrazovali u inostranstvu, a žele da se vrate i bave istraživanjima u našoj državi.

Osnivanje Instituta, mnogim naučnicima, koji danas žive i rade u prilično neizvesnim uslovima, biće motiv da ostanu u svom gradu i svojoj zemlji. Vlada Republike Srbije i Univerzitet u Kragujevcu su na ovaj način pokazali interesovanje i brigu za one koji treba da budu jedan od stubova razvoja društva i uzor novim generacijama. 

Formiranjem Instituta za informacione tehnologije objedinjuje se više naučnih polja, i to kroz primenu informacionih tehnologija u prirodno-matematičkim, tehničko-tehnološkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama, čime se uspostavlja bliža saradnja između istraživačkih grupa sa različitim fokusima istraživanja.


Foto galerija: