Отворен позив у оквиру фонда за сарадњу Централно – европске иницијативе (CEI)

Oтворен је позив за јавне институције које су регистроване као чланице Централно - европске иницијативе (CEI) за подношење пројектне апликације за учешће у активностима иновације a са нагласком на мобилност и умрежавање. Пројектне апликације такође треба да имају фокус на изградњу капацитета путем размене знања а посебно из земаља чланица ЕУ ка земљама које нису чланице ЕУ, с тим да обе треба да буду чланови CEI.

Рок: 24. јул 2019 у 12h (поноћ) CEST

Буџет по пројекту: макс. 15.000 EUR

Пропозали треба да буду у складу са CEI акционим планом у оквиру којих се издвајају следеће теме:

1: Квалитет рада управе

2: Економски развој

3: Заштита животне средине

4: Интер-културална сарадња

5: Слобода медија

6: Научна сарадња / Образовање и обуке

Активности: конференције, семинари, радионице, обуке

Период имплементације пројекта: 1. јануар -31. децембар 2020. године

Дозвољени трошкови: пут, смештај, трошкови живота, штампа и превод материјала, опрема, изнајмљивање простора и  опреме, котизација за стране предаваче

Недозвољени трошкови: трошкови особља, overhead, in-kind, промоција, дизајн

Контакт за више информација: applications.coopfund@cei.int

Више о позиву:

https://www.cei.int/sites/default/files/2019-05/CF%20Call%20for%20Proposals%202019.pdf

https://www.cei.int/cei-cooperation-activities

https://www.cei.int/sites/default/files/2018-06/rules_allocation_cooperation_activities_2014_f.pdf

Апликациона форма