Oтворен је позив за Хоризонт 2020 пројекте – Радни програм: Оквирни програм ЕУ за истраживање и иновације: Европски савет за иновације

ПОЗИВ: EIC Horizon Prize for 'Blockchains for Social Good'

Рок за апликацију: 03.09.2019. год. (17:00 по бриселском времену)

Индикативан буџет за 2019.год: € 5 милиона

Циљ програма:

Специфични изазови на које треба одговорити:

Изазов је развити мерљива, ефикасна и високоимпактна децентрализована решења за изазове друштвених иновација, користећи технологију Distributed Ledger (DLTs), као што се користи у Blockchain технологији.

DLTs  у својим јавним, и без дозволе отвореним облицима се широко сматра као револуционарна дигитална технологија која подржава децентрализоване методе за постизање консензуса, као и за дељење, похрањивање и осигурање трансакција и других података са мањих до средишњих посредника.

Након широко распрострањене пажње јавности за Bitcoin, неколико финансијских апликација заснованих на Blockchain-у већ су у развоју. Међутим, потенцијал DLT-а да генерише позитивне друштвене промене кроз децентрализацију и процесе интеринтерације који се односе на локалне или глобалне изазове одрживости још увек је у великој мери неискориштен.

Подручија друштвених апликација у којима су децентрализована решења заснована на DLT-у показала су јасне предности у односу на конвенционална решења централизованих платформи која укључују, али нису ограничена на:

 • Демонстрирање порекла сировина или производа и подржавање праведне трговине и праведне монетизације рада;
 • Омогућавање веће видљивости јавне потрошње и веће транспарентности административних и производних процеса;
 • Учешће у демократском доношењу одлука омогућавањем одговорности, награђивањем учешћа и / или анонимности;
 • Омогућавање развоја децентрализованих друштвених мрежа или cloud-а или децентрализованих платформи за економију сарадње;
 • Управљање имовином, земљишњим књигама или другим јавним евиденцијама; и
 • Допринос финансијској инклузији.

Овај изазов је усмерен на широк спектар актера: појединци, социјални предузетници, организације цивилног друштва, истраживачки центри из технолошких и друштвених дисциплина, креативне индустрије, студенти, хакери, старт-уп предузећа и мала и средња предузећа. Решавање овог изазова захтева мултидисциплинарну експертизу.

Очекивани утицај:

 • Пионирска децентрализована решења за глобалне и / или локалне изазове одрживости;
 • Стварање позитивних друштвених промена кроз стављање на располагање нових решења за процесе децентрализације и дисинтермедиације;
 • Демонстрирање одрживости решења која омогућују равномернију дистрибуцију и размену информација и ресурса која поштују приватност, а истовремено осигуравају одређени ниво транспарентности.
 • Стимулисање настајуће заједнице девелопера и корисника "Blockchain за друштвено добро" за апликације.

Услови и документи:

 1. Земље које испуњавају услове: нема ограничења, као што је описано у делу 4 - Rules of Contest.
   
 2. Критеријуми прихватљивости и ограничења: описани у делу 4 - Rules of Contest.
  Критеријуми прихватљивости апликације: максимално 30 страница, молимо вас да погледате образац апликације за Део Б - application template for Part B.
   
 3. Евалуација, критеријуми за оцењивање и процедуре: описани су у деловима 5, 6 и 7 у Rules of Contest.

  Грант ће бити додељен пројекту који по мишљењу оцењивача најбоље задовољава следеће критеријуме:
 • Социјални утицај: потенцијални и већ остварени имплементацијом решења (нпр. Величина заједнице корисника ангажованих стварном имплементацијом);
 • Децентрализација и управљање: побољшана транспарентности и одговорности (поштујући приватност и / или анонимност);
 • Употребљивост и инклузивност;
 • Одрживост на великом нивоу: економичност (укључујући потрошњу енергије), скалабилност, сигурност и одрживост;
 • Јасна додатна вредност демонстриране имплементације за европске грађане, у друштвеном, економском или у еколошком смислу.

Ови критеријуми, бодовање и методологија пондерисања, као и детаљан распоред и услови за учешће, су дефинисани у Rules of Contest.

 1. Индикативни рок за евалуацију и доделу гранта: Процес одабира планиран је за период од септембра 2019. до фебруара 2020.

  Чланови конзорцијума нису обавезни да закључе уговор о конзорцијуму.


Додатни документи и линкови:


Молимо вас да пажљиво прочитате све доле наведене одредбе пре припреме ваше пријаве.

H2020 Online Manual - Водич о процедурама од подношења предлога до управљања вашим грантом.

Participant Portal FAQ - Подношење предлога.

National Contact Points (NCP) - Националне контакт тачке (НЦП) за даљу помоћ на вашем националном језику.


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера. Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.