Oтворен је позив за Хоризонт 2020 пројекте – Управљање дигиталним информацијама

ПОЗИВ: SESAR-RIA Research and Innovation action

Рок за апликацију: 29.08.2019. год. (17:00 по бриселском времену)

Индикативан буџет за 2019.год: 23 064 361 €

Циљ програма:

Специфични изазови на које треба одговорити:

Због све веће дигитализације АТМ-а, све више података се бележи и још више података ће се забележити у будућности. Ови подаци се могу користити за побољшање операција нпр. стварањем уобичајене ситуационе свести међу заинтересованим странама и подржавањем њиховог заједничког одлучивања у правцу мерења и у правцу комуницирања о атрибутима перформанси АТМ-а, његове сигурности и сл., такође могу допринети ефикаснијој организацији целог система. Поред наведеног, подаци се могу користити у сврхе истраживања и развоја, као што су упоређивање нових концепата са тренутним операцијама. Међутим, постоје техничке препреке и забринутост да се подаци учине доступним другим заинтересованим странама из различитих разлога, нпр. у вези са трошковима и доступност тих података, затим увид у пословне одлуке које се могу открити, затим забринутост произведена недостатком знања о томе како се подаци могу делити а у исто време штитећи приватност.

Изазов је превазилажење баријера у корист интересних група и система АТМ у целини.


Обим пројекта:

Предлог пројекта треба да развије иновативне концепте који подржавају и поједностављују складиштење, каталогизацију и размену података између заинтересованих страна и да га решавају из различитих перспектива: оперативне, технолошке, економске и правне. Различити типови података могу се размотрити, нпр. оперативни подаци, подаци о перформансама или подаци о сигурности.

Истраживачке активности треба да идентификују користи које би се могле остварити разменом података између заинтересираних страна. Они би требало да истраже која технолошка решења треба да се користе и која архитектура би била прикладна за потенцијалну платформу како би се омогућило економично и сигурно пружање података. Предлози пројеката би требали да истраже потенцијалне пословне моделе за стављање података на располагање а узимајући у обзир и повезане трошкове припреме и доказивања података и власништва над истим. Такође могу истражити потребу за прописима за генерисање, дистрибуцију и коришћење АТМ података (тј. спровођење отворених података). Поред тога, могу се истраживати концепти који дозвољавају употребу приватних података, поштујући поверљивост извора података, тј. коришћење сигурних рачунских метода и других криптографских приступа који омогућују обраду података без откривања информација (нпр. zero- knowledge outsourced computation). Истраживачке активности би такође могле истражити како подаци могу бити доступни истраживачима и трећим странама и да омогуће израду прототипова иновативних апликација које се темеље на подацима.

Предлог пројекта треба да истражи један или више случајева употребе. На пример, предлози могу истражити дељење оперативних података као што су: planned and historical runway configurations, LIDAR readings on final approach, STARs in use, sector configurations, AMAN and DMAN planned time or radar data.

Предлог пројекта такође може истражити како се подаци о учинку могли делити између заинтересованих страна и јавности како би се повећала свест о перформансама АТМ-а. Такође пројекти се могу фокусирати на податке о несрећама и инцидентима, може се проучити доступност у различитим европским државама,  као и истражити како се може повећати доступност података како би се побољшала сигурност. Ово истраживање може укључити размену података о сигурности кроз EASA и / или NSAs, или се могу предложити комплементарни канали.


Очекивани утицај:

У зависности од одабраног случаја употребе, истраживачке активности могу допринети побољшању перформанси АТМ-а у различитим кључним подручјима као што су сигурност, економичност, капацитет или други. Специфичне користи које се очекују од одабраних случајева употребе треба да буду идентификоване у предлогу и даље истражене у пројекту.


Услови и документи:

  1. Земље које испуњавају услове: описана у Annex A радног програма Х2020 и у jединственом програмском документу SJU Single Programming Document 2019-2021.
     
  2. Критеријуми прихватљивости и ограничења: описани у Annex B и Annex C програма рада Х2020 и у jединственом програмском документу SJU Single Programming Document 2019-2021.


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера. Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.