ХОРИЗОНТ 2020 – WIDENING FELLOWSHIPS

У оквиру програма Хоризонт 2020 отворен је позив за пројекте усмерен на унапређење капацитета истраживача кроз стицање нових знања, вештина и искустава неопходних за решавање друштвених изазова – Widening Fellowships.

 

Позив: H2020-WF-2018-2020

Тема: Widening Fellowships (WF-02-2019)

Рок за апликацију: 11. септембар 2019. (17:00 по бриселском времену)

Индикативни буџет за наведену тему: 6 милиона €

Дозвољени трошкови:

 • Месечни трошкови особља:
  • Трошкови живота: 4880 евра *корекциони коефицијент (стр. 22 Водича за апликанте)
  • Трошкови мобилности: 600 евра
  • Трошкови породице: 500 евра
 • Месечни трошкови институције:
 • 800 евра (истраживање, обуке, умрежавање)
 • 650 евра (менаџмент и индиректни трошкови)

Tрајање пројекта: 12-24 месеци, односно 12-36 месеци (Career Restart panel)

Циљ програма је унапређење креативног и иновативног потенцијала искусних истраживача кроз напредне обуке, међународну и интерсекторску мобилност, ради:

 • унапређења сарадње и јачање мреже укључујући и тзв. widening countries,
 • унапређења истраживачких и иновативних капацитета организација учесница,
 • повећања броја интернационалних, интердисциплинарних и интерсекторских мобилности истраживача у тзв. widening countries.

Услови учешћа:

Институција корисник мора бити институција основана у некој од ЕУ или придружених земаља, која је рангирана испод 70% ЕУ27 просека према индикатору о Изузетности у истраживању (widening countries). Земље чланице ЕУ које имају право учешћа су Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, Мађарска, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка и Словенија, док од придружених земаља право учешћа имају Албанија, Јерменија, Босна и Херцеговина, Фарска острва, Бивша југословенска република Македонија, Грузија Молдавија, Црна Гора, Србија, Тунис, Турска и Украјина.

Истраживач мора припадати категорији искусних истраживача (experienced researchers ER), са докторском дипломом или најмање 4 године истраживачког искуства.

Конзорцијум: једна институција (mono-beneficiary action)

Тип активности: Марија Склодовска Кири (Standard European Fellowships, Society and Enterprise panel, Reintegration panel, Career Restart panel)

Примери активности:

 • Међународна мобилност
 • Међусекторска мобилност
 • Напредне обуке (обуке у областима истраживања, интерсекторског и интердисциплинарног трансфер знања, истраживачког и финансијског управљања пројектом, научни и дисеминациони догађаји, итд.)

Пројектна апликација:

 • маx 10 страна + биографија истраживача и анекси


Линк на Радни програм:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf


Водич за апликанте: *од 18 стр. за WF

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт.