МАРИЈА СКЛОДОВСКА КИРИ – ИНДИВИДУАЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ (IF)

У оквиру програма Хоризонт 2020 отворен је позив за Mарија Склодовска Кири пројекте - Индивидуалних стипендија – IF, намењене истраживачима широм света који желе да раде у Европи а за све области науке и истраживања.

ПОЗИВ:H2020-MSCA-IF-2019 

ТЕМА: MSCA-IF 2019

Рок за апликацију: 11.09.2019. год. (17:00 по бриселском времену)

Индикативни буџет: € 294.4 милиона

Tрајање пројекта: 1-2 године

*Global Fellowships > додатних 12 месеци повратне фазе

*Career Restart Panel > 12-36 месеци


Циљ програма је високо-квалитетна иновативна обука и размена знања у академском и неакадемском сектору намењена истраживачима са искуством. Нагласак је на побољшању запошљивости истраживача и стицању вештина, као и знања о предузетништву, менаџменту, финансијама истраживачких активности и програма, менаџменту права интелектуалне својине, етичким аспектима и комуникацији. Побољшава се мобилност истраживача у Европи, јача сарадња, мреже и трансфер знања између сектора и различитих дисциплина.


Врсте акција у оквиру позива:

 • European Fellowships (мобилности ка Европи или унутар Европе)
 • Global Fellowships (мобилности ка тзв. трећим земљама) *важе правила мобилности ''треће'' земље
 • Reintegration Panel (подржава се повратак у матичну земљу у Европи)
 • Career Restart Panel (подржава се наставак истраживачке каријере након паузе или родитељског одсуства)
 • Society and Enterprise Panel (подржава рад на иновационим пројектима у организацији изван академског сектора)

Напомена: *подржане су међународне и међусекторске мобилности у Европи, односно боравак у институцији неакадемског сектора у трајању од макс. 3 месеца за стипендију до 18 месеци и макс. 6 месеци за стипендије дуже од 18 месеци, *за Global Fellowships премештај може бити на почетку и највише у трајању од 3 месеца

Услови учешћа:

 • искусни истраживач (са титулом доктора наука или најмање 4 године истраживачке каријере)
 • институција из ЕУ или придружене земље (Associated Countries)
 • институција може бити из академског и неакадемског сектора (Универзитет, истраживачки центар, компанија, МСП, остале организације неакадемског сектора)
 • истраживач нема ограничења везано за поље истраживања
 • истраживач не сме имати период у коме је становао или радио/студирао у земљи за коју подноси апликацију у трајању од 12 месеци у претходне 3 године рачунајући од датума рока подношења апликације  *службена путовања и одмори се не узимају у обзир
 • за Reintegration Panel и Career Restart Panel истраживач не сме да има период у коме је становао или радио у земљи за коју подноси апликацију у трајању од 3 године у претходних 5 година рачунајући од датума рока подношења апликације


*За Global Fellowships> институција ће запослити истраживача и послати га на мобилност у инстититуцију из Треће земље (земља која не припада ни ЕУ ни придуженим земљама)

Koнзорцијум: могуће је пријављивање једног корисника гранта – mono-beneficiary

Врста финансирања: MSCA - 100 % (EU financing)

Дозвољени трошкови: (*бруто износи):

1. Трошкови живота  (4880 евра месечно)

2. Трошкови мобилности (600 евра месечно)

3. Породични трошкови (*уколико истраживач има породицу, назависно од тога да ли породица остаје или прати истраживача)  (500 евра месечно)

4. Трошкови институције домаћина (*трошкови истраживања, обуке и умрежавања) (800 евра за сваког од примљених истраживача)

5. Трошкови менаџмента (*управљање пројектом и индиректни трошкови) (650 евра месечно за сваког од гостујућих истраживача)


Пројектна апликација:

 • макс. 10 страна + биографија искусног истраживача (мax 5 страна) +опис капацитета свих институција које учествују на пројекту + етичка питања
 • предлог пројекта доставља институција домаћин у сарадњи са истраживачем

Proposal template


Линк на Радни програм:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf


Водич за апликанте:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.