MAРИЈА СКЛОДОВСКА КИРИ - COFUND

Oтворен је позив за Mарија Склодовска Кири пројекте – Кофинансирање регионалних, националних и интернационалних програма – COFUND

У оквиру програма Хоризонт 2020 отворен је позив за Mарија Склодовска Кири пројекте – Кофинансирање регионалних, националних и интернационалних програма – COFUND. Намењен је организацијама које финансирају или управљају докторским програмима или програмима стипендија за истраживаче. Сваки предлог COFUND програма имаће једног учесника, нпр. министарство, регионалну власт, агенцију за финансирање, универзитет, истраживачку организацију, научну академију или предузеће.

ПОЗИВ: H2020-MSCA-COFUND-2019

ТЕМА: MSCA - COFUND 2019

Рок за апликацију: 26.09.2019. год. (17:00 по бриселском времену)

Индикативан буџет за 2019.год: € 90 милиона

Tрајање пројекта: од 3-5 година

Циљ програма је да се обезбеде додатна финансијска средства за реализацију програма истраживачких обука и развоја каријере. Ова додатна средства су доступна како за нове тако и за постојеће програме за обуку истраживача у иностранству, у различитим истраживачким областима.

Врсте акција у оквиру позива:

  • Програми за стипендисте (финансирају појединачне истраживачке обуке и стипендије за развој каријере за искусне истраживаче)
  • Програми за докторанде (баве се развојем и проширењем истраживачких компетенција истраживача у раној фази)

Услови учешћа:

  • институције из ЕУ или придружене земље (Associated Countries)
  • институција може бити из академског и неакадемског сектора (Универзитет, истраживачки центар, компанија, МСП, министарства, остале организације неакадемског сектора)
  • најмање три истраживача морају бити подржана у оквиру једног пројекта

Koнзорцијум: могуће је пријављивање једног корисника гранта – mono-beneficiary

Врста финансирања: MSCA – co-financing

Дозвољени трошкови: (*бруто износи):

1.Трошкови живота

  • за докторанде (ЕУ кофинансирање у износу од 1935 евра месечно)
  • за стипендисте (ЕУ кофинансирање у износу од 2740 евра месечно)

​2. Трошкови управљања програмом (ЕУ кофинансирање у износу од 325 евра месечно)


Пројектна апликација:

  • Максимално 30 страна не укључујући анексе

Proposal template

Линк на Радни програм:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf

Водич за апликанте:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-cofund-2019_en.pdf


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.