Predavanje akademika Miloša Kojića

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje predavanje akademika Miloša Kojića u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, u petak, 7. juna 2019. godine u 13 časova.

 

Akademik Miloš Kojić, redovni profesor kragujevačkog Fakulteta inženjerskih nauka u penziji, na predavanju pod nazivom Kompjuterski modeli u tehnici i medicini – pregled rezultata i sadašnji izazovi predstaviće rezultate svog naučnoistraživačkog rada u multidisciplinarnoj oblasti  koja spaja mehaniku sa medicinom i drugim prirodnim naukama.

Predavanje na Univerzitetu u Kragujevcu, akademik Miloš Kojić će održati nakon Pristupne besede pod nazivom Kompjuterski modeli u tehnici i medicini koju je, kao novoizabrani redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti – Odeljenja tehničkih nauka, održao u SANU, 14. maja 2019.