Predstavljen REČNIK SANU

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizovao je predstavljanje Rečnika SANU (20 tomova Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika), u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, u utorak, 23. aprila 2019. godine.

Rečnik SANU je kapitalna  edicija Srpske akademije nauka i umetnosti koja sadrži bazne reči srpskog jezika, stručne i narodne termine, reči stranog porekla, imena i prezimena, nadimke, geografska imena, nazive biljaka i životinja, apstraktnu leksiku, arhaizme, neologizme, kovanice, individualne tvorevine pisaca, pesnika. O ovom najznačajnijem nacionalnom leksikografskom istraživačkom i izdavačkom projektu govorili su naučni saradnici Instituta za srpski jezik SANU: dr Marija Đinđić, dr Nataša Vulović i dr Nenad Ivanović.

Dr Nenad Ivanović predstavio je istorijat izrade Rečnika, u vremenskom rasponu od Dositeja i Vuka do danas. Prva knjiga Rečnika izašla je 1959. godine, pod uredništvom  akademika Aleksandra Belića, a do danas je objavljeno 20 knjiga.

O metodologiji izrade poslednjih tomova Rečnika, o odlikama i mogućnostima njegove upotrebe, kao i o procesu digitalizacije građe za izradu Rečnika, koji je započet 2016, govorile su dr Marija Đinđić i dr Nataša Vulović.


Foto galerija: