Представљен РЕЧНИК САНУ

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу организовао је представљање Речника САНУ (20 томова Речника српскохрватског књижевног и народног језика), у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, у уторак, 23. априла 2019. године.

Речник САНУ је капитална  едиција Српске академије наука и уметности која садржи базне речи српског језика, стручне и народне термине, речи страног порекла, имена и презимена, надимке, географска имена, називе биљака и животиња, апстрактну лексику, архаизме, неологизме, кованице, индивидуалне творевине писаца, песника. О овом најзначајнијем националном лексикографском истраживачком и издавачком пројекту говорили су научни сарадници Института за српски језик САНУ: др Марија Ђинђић, др Наташа Вуловић и др Ненад Ивановић.

Др Ненад Ивановић представио је историјат израде Речника, у временском распону од Доситеја и Вука до данас. Прва књига Речника изашла је 1959. године, под уредништвом  академика Александра Белића, а до данас је објављено 20 књига.

О методологији израде последњих томова Речника, о одликама и могућностима његове употребе, као и о процесу дигитализације грађе за израду Речника, који је започет 2016, говориле су др Марија Ђинђић и др Наташа Вуловић.


Фото галерија: