АКТУЕЛНО:

Предавање Критичке контроверзе о феминизму Исидоре Секулић у Универзитетској галерији

У Универзитетској галерији, у понедељак, 22. априла 2019. године са почетком у 19 часова, проф. др Бојана Стојановић Пантовић одржаће предавање на тему Критичке контроверзе о феминизму Исидоре Секулић.

На предавању ће бити речи о различитим могућностима тумачења књижевног дела Исидоре Секулић из перспективе родних студија и женског писма, што је до сада само спорадично био предмет изучавања домаћих проучавалаца њеног комплексног опуса. 

Први део предавања биће посвећен страној рецепцији њеног дела из феминистичке визуре, сагледаној претежно на основу појединих програмских текстова. Даљи ток предавања биће посвећен родном читању карактеристичних прозних дела Исидоре Секулић, односно успостављању континуитета такве наративне стратегије.

Проф. др Бојана Стојановић Пантовић запослена је на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевности на  Филозофском факултету у  Новом Саду.