ОБУКA ЗА ПРИМЕНУ ПРИНЦИПА ОТВОРЕНЕ НАУКЕ И КОРИШЋЕЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ РЕПОЗИТОРИЈУМА

Универзитет у Крагујевцу, полазећи од Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016 до 2020 године – Истраживања и иновације, а на основу општих одредби Платформе за отворену науку Универзитета у Крагујевцу, овом приликом позива наставно, научно-истраживачко особље и библиотекаре Универзитета у Крагујевцу на обуку за примену принципа отворене науке и коришћење институционалних репозиторијума, која ће се одржати у петак 12.04.2019. године, у 10:00 часова, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Крагујевцу.

С обзиром на значај отворене науке, а у циљу подизања опште видљивости и конкурентности наших научно-истраживачких радова, повећања броја долазећих страних истраживача и страних предавача, молимо Вас да се одазовете позиву како бисте у потпуности  били  упознати са процедурама, поступцима, обавезама и одговорностима које произилазе из ове Платформе.

Догађај се организује у оквиру Ерасмус+ пројекта изградње капацитета Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BE-OPEN), који финансира Европска унија.


Документи:

Агенда

Допис