Univerzitet u Kragujevcu učestvovao na Sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu predstavio je studijske programe fakulteta u svom sastavu na Sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Kragujevcu, 28. i 29. marta 2019. godine

Univerzitet u Kragujevcu predstavio se na dvanaestom Sajmu obrazovanja i zapošljavanja održanom 28. i 29. marta 2019. godine u Kragujevcu.

Ova dvodnevna sajamska manifestacija  okupila je predstavnike srednjih škola i fakulteta, koji su budućim srednjoškolcima i studentima predstavili svoje obrazovne profile i studijske programe, kao i privrednike, preduzetnike i udruženja, koji su diplomcima predstavili mogućnosti za pronalazak zaposlenja.

Sajam je bio prilika da se mladi ljudi, koji se nalaze na jednoj od najvažnijih životnih prekretnica, detaljno informišu o mogućnostima za nastavak obrazovanja i izbor profesije kojom će se baviti.

U okviru sajamskog izložbenog prostora predstavnici fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu informisali su zainteresovane o studijskim programima osnovnih akademskih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija, kao i o studijskim programima strukovnih studija dostupnim na Univerzitetu u Kragujevcu, prijemnim ispitima i uslovima studiranja.


Foto galerija: