Na Univerzitetu u Kragujevcu održano predavanje Medikamentozna terapija gojaznosti akademika Dragana Micića

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, akademik Dragan Micić održao je 29. marta 2019. godine predavanje Medikamentozna terapija gojaznosti

Akademik Dragan Micić, sekretar Odeljenja medicinskih nauka SANU, održao je predavanje Medikamentozna terapija gojaznosti, u svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu,  29. marta 2019. godine, u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.

U pozdravnoj reči, prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, upravnik Centra, predstavio je bogatu naučnu biografiju akademika Dragana Micića.

Akademik Dragan Micić ukazao je na najnovije podatke svetske Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj koji pokazuju tendenciju porasta broja obolelih od gojaznosti do 2020. godine, a problem gojaznosti je sve češći i u Srbiji. U skladu sa tim, razvijaju se brojni programi za prevenciju i lečenje gojaznosti, a jedan od zaključaka predavanja je da lečenje gojaznosti treba da obuhvata terapijske mere (medikamente), promenu stila života, kao i obrazovnu i psihološku podršku.

Zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u radu sa bolesnicima sa poremećajem metabolizma, akademik Dragan Micić osnovao je 2010. godine multidisciplinarni Centar za lečenje gojaznosti, koji je deo Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i koji je od 2012. deo mreže evropskih centara za lečenje gojaznosti (COMS).

Nakon održanog predavanja akademik Dragan Micić obišao je Prvu kragujevačku gimnaziju, u kojoj se školovao, a tom prilikom je prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, poklonio školskoj biblioteci knjige iz oblasti istorije nauke, koje je objavila Srpska akademija nauka i umetnosti.


Foto galerija: