Promovisano 14 novih doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Promovisano 14 novih doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 14. aprila 2011. godine, održana je svečana promocija doktora nauka.

- U doktore ekonomskih nauka promovisani su: Boban Dašić, Ekonomski fakultet, Kragujevac; Violeta Todorović, Ekonomski fakultet, Kragujevac; Mira Kačar, Ekonomski fakultet, Kragujevac.

- U doktora medicinskih nauka promovisana je: Olivera Miljanović, Medicinski fakultet, Kragujevac.

- U doktore tehničkih nauka promovisani su: Snežana Ćirić - Kostić, Mašinski fakultet, Kraljevo; Daniela Ristić, Mašinski fakultet, Kragujevac; Nataša Gojgić, Tehnički fakultet, Čačak; Dušan Minić, Tehnički fakultet, Čačak.

- U doktore hemijskih nauka promovisani su: Mirjana Dimitrijević, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac; Nenad Vuković, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac.

- U doktora bioloških nauka promovisana je: Biljana Bojović, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac.

- U doktore biotehničkih nauka promovisani su: Aleksandra Stanojković, Agronomski fakultet, Čačak; Šandor Kormanjoš, Agronomski fakultet, Čačak.

- U doktora filoloških nauka promovisana je: Ilijana Čutura, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac.

Ovim svečanim činom u anale Univerziteta u Kragujevcu upisano je ukupno 553 doktora nauka.


Foto galerija: