Održana svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

U petak, 22. februara 2019. godine sa početkom u 12 časova, u amfiteatru Pravnog fakulteta promovisano je 104 doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nenad Filipović, svečano je promovisao 104 doktora nauka koji su, u periodu od maja 2017. do maja 2018. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:

 • 10 doktora nauka iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, koji su odbranili doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu;
   
 • 54 doktora nauka iz oblasti medicinskih nauka, koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu medicinskih nauka;
   
 • 20 doktora nauka iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka:
  • 12 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu inženjerskih nauka;
  • 2 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu;
  • 3 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku;
  • 3 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Agronomskom fakulteta u Čačku;
    
 • 20 doktora nauka iz oblasti društveno-humanističkih nauka:
  • 5 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu;
  • 4 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu;
  • 11 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na Filološko-umetničkom fakultetu.

         Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 43 godine rada,  promovisano ukupno 1289 doktora nauka, uključujući i današnju promociju. Pozdravljajući nove doktore nauka, rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nenad Filipović, istakao je da oni čine veliko intelektualno bogatstvo i potencijal, kao i oslonac društvenog prosperiteta. Ujedno je izrazio očekivanje njihovih narednih naučnih rezultata, čime će dati vidljiv doprinos očuvanju autoriteta Univerziteta na kojem su stekli doktorska zvanja.

         Univerzitet je objavio „Knjigu doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2018“ u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.


U DOKTORE PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAUKA PROMOVISANI SU:

 1. Svetlana Ristić u doktora bioloških nauka
 2. Jovana Sekulić u doktora bioloških nauka
 3. Marina Ćendić u doktora hemijskih nauka
 4. Miloš Popović u doktora bioloških nauka
 5. Danijela Cvetković u doktora bioloških nauka
 6. Ivan Jakovljević u doktora hemijskih nauka
 7. Jelena Katanić u doktora hemijskih nauka
 8. Božica Vasiljević u doktora bioloških nauka
 9. Jelena Đorović u doktora hemijskih nauka
 10. Dušan Đukić u doktora matematičkih nauka

U DOKTORE MEDICINSKIH NAUKA PROMOVISANI SU:
 1. Dragana Dragaš Milovanović
 2. Žarko Krivokapić
 3. Tanja Lazić Mitrović
 4. Aleksandra Sekulić
 5. Jelena Milovanović
 6. Nataša Mihailović
 7. Vesna Ignjatović
 8. Vlada Injac
 9. Svetlana Radević
 10. Milan Erdoglija
 11. Ružica Lukić
 12. Nataša Perković Vukčević
 13. Tatjana Dragišić
 14. Dragana Ljušić
 15. Verica Jovanović
 16. Nemanja Đenić
 17. Vesna Paunović
 18. Ksenija  Vučićević
 19. Vera Vučićević
 20. Goran Pešić
 21. Vesna Škuletić
 22. Nenad Zornić
 23. Branimir Radmanović
 24. Boban Joksimović
 25. Tamara Nikolić
 26. Jelena Sotirović
 27. Tanja Prodović
 28. Zvonko Živaljević
 29. Olivera Lončarević
 30. Miodrag Srećković
 31. Vladmir Vukomanović
 32. Merdin Markišić
 33. Marina Gazdić
 34. Vladimir Puzović
 35. Ljubodrag Minić
 36. Marjana Vukićević
 37. Isidora  Milosavljević
 38. Petar Čanović
 39. Katarina Janićijević
 40. Kristina Radoman
 41. Jasmina Knežević-Tasić
 42. Brankica Terzić
 43. Duško Kornjača
 44. Gorica Đokić
 45. Miroslav Vasović
 46. Nevenka Ilić
 47. Dragica  Selaković
 48. Jovana  Joksimović
 49. Ana  Azanjac Arsić
 50. Zoran Aleksić
 51. Zorica Tončić
 52. Jelena Pantić Biševac
 53. Neda Milosavljević
 54. Zoran Jović


U DOKTORE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA PROMOVISANI SU:

 1. Dalibor Nikolić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 2. Nebojša Abadić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 3. Vladimir Vukašinović u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 4. Nikola Mijailović u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 5. Marko Pantić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 6. Milica Nikolić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 7. Slađana Vujičić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 8. Nenad Kostić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 9. Marija Matejić  u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 10. Milan Radenković u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 11. Pavle Popović u doktora tehničkih nauka
 12. Dragan Lazarević u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 13. Goran Mihajlović u doktora tehničkih nauka
 14. Aleksandar Nikolić u doktora nauka mašinskog inženjerstva
 15. Željko Popović u doktora tehničkih nauka
 16. Milan Vesković u doktora tehničkih nauka
 17. Vesna Ružičić u doktora tehničkih nauka
 18. Dalibor Tomić u doktora biotehničkih nauka
 19. Mirko Grubišić u doktora biotehničkih nauka
 20. Vladanka Stupar u doktora biotehničkih nauka


U DOKTORE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA  PROMOVISANI SU:

 1. Rada Milićević u doktora ekonomskih nauka
 2. Miljan Leković u doktora ekonomskih nauka
 3. Ljubina Kalinić u doktora ekonomskih nauka
 4. Vladimir Mihajlović u doktora ekonomskih nauka
 5. Dejan Jovanović u doktora ekonomskih nauka
 6. Veljko Vlašković u doktora pravnih nauka
 7. Milica Župljanić u doktora pravnih nauka
 8. Žarko Braković u doktora pravnih nauka
 9. Borko Mihajlović u doktora pravnih nauka
 10. Milica Vojinović Tmušić u doktora filoloških nauka
 11. Milica Milojević Miladinović u doktora filoloških nauka
 12. Nikola Dančetović u doktora filoloških nauka
 13. Maja Stanojević Gocić u doktora filoloških nauka
 14. Danica Jerotijević Tišma u doktora filoloških nauka
 15. Katarina Aksić u doktora filoloških nauka
 16. Tiana Tošić Lojanica u doktora filoloških nauka
 17. Natalija Živković u doktora filoloških nauka
 18. Milana Dodig u doktora filoloških nauka
 19. Ana Živković u doktora filoloških nauka
 20. Miljana Stojković Trajković u doktora filoloških nauka

Foto galerija: