Проф. др Ненад Филиповић изабран за ректора Универзитета у Крагујевцу

Савет Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 24. децембра 2018. године, тајним гласањем, изабрао је проф. др Ненада Филиповића, редовног професора Факултета инжењерских наука, за ректора Универзитета у Крагујевцу, на мандатни период од 3 године.