ПРИЈАВЉИВАЊE ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Европска комисија je објавила нови Еразмус+ Општи позив за предлоге пројеката за 2019. годину са детаљним информацијама за све појединачне компоненте програма.

Институције из Србије ће од овог конкурсног рока  по први пут моћи да пуноправно учествују у свим деловима Еразмус+ програма, као координатори или партнери. Ова могућност је доступна јер Република Србија учествује у конкурсном року за 2019. годину као пуноправна чланица Еразмус+ програма.

Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној верзији Еразмус+ Програмског водича за 2019. годину. Такође, на сајту Универзитета у Крагујевцу, на линку http://www.kg.ac.rs/erazmusplus_projekti_aktuelno.php можете пронаћи преглед свих врста пројеката у којима Србија може да учествује и рокова у оквиру овог конкурса, као и додатне корисне информације и упутства за припремање пројектне апликације.


Уколико желите да пријавите неки од Еразмус+ пројеката, потребно је да доставите формулар предпријаве пројекта (одштампан на меморандуму факултета, са потписом руководиоца пројекта и декана факултета и заведен у архиви факултета)  Одељењу  за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs  

Све предпријаве пројеката биће разматране након горе наведеног рока од стране руководства Универзитета у Крагујевцу, које ће свим руководиоцима поднетих предпријава мејлом саопштити своју званичну одлуку, а руководиоцима подржаних пројеката и деканима њихових факултета доставити Уговор о финансирању и реализацији пројекта, који ће потписати са ректором Универзитета у Крагујевцу пре добијања писане сагласности за подношење пројеката.


За додатне информације о предпријављивању Еразмус+пројеката можете се обратити Оливери Мијатовић, Руководиоцу Одељења за међународну  сарадњу, на телефон 034 304 985, или на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs  

Формулар предпријаве можете преузети овде.