УНИВЕРЗИТЕТСКА ФОНДАЦИЈА ЗА СТАНОВЕ - ОБАВЕШТЕЊЕ О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ

Висина закупнине на дан 30.10.2018. године

Висина закупнине на дан 30.10.2018. године према средњем курсу НБС износи:

1. стан од 35 м2 - 66,27 еура
2. стан од 50 м2 - 94,67 еура
3. стан од 70 м2 - 132,54 еура