Jovana Radovanović nastupila u Univerzitetskoj galeriji

U ponedeljak, 29. oktobra 2018. godine, pijanistkinja Jovana Radovanović, vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, održala je solistički koncert u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu

Publiku je pozdravila mr Violeta Vasiljević, vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i predsednik Saveta za muzičku i scensku umetnost Univerzitetske galerije, a zatim je pijanistkinja Jovana Radovanović, vanredni profesor FILUM-a izvela dela poznatih kompozitora J.S.Baha/F.Lista, V.A.Mocarta i S.Rahmanjinova.


Foto galerija: