UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU DODELjENA ERAZMUS POVELjA

Selekcioni Komitet Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) je dodelio Erazmus povelju Univerzitetu u Kragujevcu (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) 24. oktobra 2018. godine, zajedno sa Erazmus kodom i PIK brojem.


Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. Ona predstavlja dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju za konkurisanje i učestvovanje u projektima Erazmus+ programa. Povelja sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u programu.

Kroz Erazmus povelju za visoko obrazovanje visokoškolska institucija se obavezuje:

  • da će u potpunosti poštovati načela nediskriminacije propisana Programom i osigurati jednak pristup i mogućnosti svim učesnicima mobilnosti
  • da će osigurati potpuno priznavanje bodova stečenih tokom studentske mobilnosti
  • da studentima na mobilnosti neće naplaćivati nikakve naknade za školarinu, upis, ispite, pristup laboratorijama i bibliotekama itd.

Erazmus poveljom se takođe definišu uslovi učešća u periodima pre mobilnosti, tokom njenog trajanja i nakon završetka mobilnosti. Praćenje implementacije principa Povelje vrši Evropska komisija u saradnji sa nacionalnim agencijama.

Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja dužne su da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilnosti i saradnje, dok se visokoškolske ustanove iz partnerskih zemlja, na principe Erazmus povelje, obavezuju potpisivanjem interinstitucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz programske zemlje.

Institucije koje ispunjavaju uslove za podnošenje prijave za Erazmus povelju za visoko obrazovanje jesu visokoškolske ustanove koje se nalaze u jednoj od sledećih zemalja:

  • zemljama članicama Evropske unije,
  • zemljama članicama EFTA/EGP (Island, Lihtenštajn, Norveška),
  • zemljama kandidatima za članstvo u EU (Srbija, Severna Makedonija i Turska).

Prvi javni poziv u kom su visokoškolske ustanove iz Srbije mogle da konkurišu za dodelu Erazmus povelje za visoko obrazovanje bio je 2018. godine. Konkurs za dodelu Povelje raspisuje se jednom godišnje. Poziv će biti objavljen na sajtu Izvršne agencije.

Povelja se dodeljuje na ceo period trajanja Erazmus+ programa, dok Evropska komisija zadržava pravo da povuče akreditaciju, tj. dodeljenu Erazmus povelju, u slučaju nepoštovanja njenih načela. Fondacija Tempus vrši praćenje primene principa Povelje, obrađuje eventualne žalbe studenata u skladu sa smernicama Evropske komisije i obaveštava Komisiju o neadekvatnoj primeni Povelje.

Više detalja o načelima i sadržaju Erazmus povelje za visoko obrazovanje, možete pronaći na sajtu Izvršne agencije Evropske komisije zadužene za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA).