УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ ДОДЕЉЕНА ЕРАЗМУС ПОВЕЉА

Селекциони Комитет Извршне агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA) је доделио Еразмус повељу Универзитету у Крагујевцу (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) 24. октобра 2018. године, заједно са Еразмус кодом и ПИК бројем.


Еразмус повеља за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) пружа основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње. Она представља документ на основу кога Европска комисија високошколским установама из програмских земаља додељује акредитацију за конкурисање и учествовање у пројектима Еразмус+ програма. Повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују да би могле да учествују у програму.

Кроз Еразмус повељу за високо образовање високошколска институција се обавезује:

  • да ће у потпуности поштовати начела недискриминације прописана Програмом и осигурати једнак приступ и могућности свим учесницима мобилности
  • да ће осигурати потпуно признавање бодова стечених током студентске мобилности
  • да студентима на мобилности неће наплаћивати никакве накнаде за школарину, упис, испите, приступ лабораторијама и библиотекама итд.

Еразмус повељом се такође дефинишу услови учешћа у периодима пре мобилности, током њеног трајања и након завршетка мобилности. Праћење имплементације принципа Повеље врши Европска комисија у сарадњи са националним агенцијама.

Високошколске установе из програмских земаља дужне су да поседују Еразмус повељу за високо образовање како би могле да учествују у пројектима мобилности и сарадње, док се високошколске установе из партнерских земља, на принципе Еразмус повеље, обавезују потписивањем интеринституционалног уговора са високошколским установама из програмске земље.

Институције које испуњавају услове за подношење пријаве за Еразмус повељу за високо образовање јесу високошколске установе које се налазе у једној од следећих земаља:

  • земљама чланицама Европске уније,
  • земљама чланицама EFTA/EGP (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка),
  • земљама кандидатима за чланство у ЕУ (Србија, Северна Македонија и Турска).

Први јавни позив у ком су високошколске установе из Србије могле да конкуришу за доделу Еразмус повеље за високо образовање био је 2018. године. Конкурс за доделу Повеље расписује се једном годишње. Позив ће бити објављен на сајту Извршне агенције.

Повеља се додељује на цео период трајања Еразмус+ програма, док Европска комисија задржава право да повуче акредитацију, тј. додељену Еразмус повељу, у случају непоштовања њених начела. Фондација Темпус врши праћење примене принципа Повеље, обрађује евентуалне жалбе студената у складу са смерницама Европске комисије и обавештава Комисију о неадекватној примени Повеље.

Више детаља о начелима и садржају Еразмус повеље за високо образовање, можете пронаћи на сајту Извршне агенције Европске комисије задужене за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA).